دانشگاه: مديريت خدمات بهداشتي درماني

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

آخرین مطالب

چکیده : در كشور ما متوسط زمان پذيرش بيمار تا تعيين تكليف نهايي 219 دقيقه است؛... با عنوان : دانشگاه: مديريت خدمات بهداشتي درماني بخوانید :
مديريت خدمات بهداشتي درماني
در كشور ما متوسط زمان پذيرش بيمار تا تعيين تكليف نهايي 219 دقيقه است؛ يعني از زمان پذيرش بيمار در بخش اورژانس تا تعيين تكليف نهايي او به طور متوسط سه ساعت و نيم طول مي‌كشد، زماني كه موجب صدمات جسمي،‌ روحي و خسارات مالي غير جبراني مي‌گردد. بي‌شك يكي از مهمترين دلايل بروز اين مشكل و ساير مشكلات موجود در بيمارستان‌ها، نبود مديريت قوي و توانمند است. مديريتي كه بتواند با تكيه بر دانش و تجربه لازم از امكانات موجود، بهترين بهره‌وري را داشته باشد و رضايت كاركنان و بيماران را تأمين كرده و بهترين خدمات را در كمترين زمان ارائه دهد امروزه چنين مديريتي نياز به دانش تخصصي دارد. دانشي كه در كشور ما در رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني آموزش داده مي‌شود. در حقيقت از طراحي‌ ساختمان‌ تا برنامه‌ريزي‌ براي‌ ايجاد، اداره‌، توسعه‌ و احتمالاً تعطيل‌ يك‌ بيمارستان‌ نيازمند بهره‌گيري‌ از انديشه‌ متخصصان‌ رشته‌ مديريت‌ خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌ است‌. افرادي‌ كه‌ علاوه‌ بر دانش‌ مديريت‌ در زمينه‌ داروشناسي‌، مديريت‌ اختصاصي‌ واحدهاي‌ مختلف‌ بيمارستاني‌، استانداردهاي‌ بيمارستاني‌، كاربرد كامپيوتر در مديريت‌ بيمارستان‌، روابط‌ درون‌ بخشي‌ و برون‌ بخشي‌ بيمارستان‌، سازمان‌ و مديريت‌ بهداشت‌ و درمان‌ در ايران‌، ارزيابي‌ مراقبت‌هاي‌ بهداشتي‌ و درماني‌، برنامه‌ريزي‌ و مديريت‌ استراتژيك‌ در نظام‌ بهداشتي‌ و درماني‌ و نظام‌ بهداشتي‌ و درماني‌ تطبيقي‌ اطلاعات‌ لازم‌ را دارند همچنين‌ كلياتي‌ درباره‌ داروسازي‌، پرستاري‌، پزشكي‌ و بهداشت‌ بيمارستان‌ مي‌خوانند.رشته‌ مديريت‌ خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌ با بررسي‌ دروس‌ مديريت‌ و تطبيق‌ آن‌ با دروس‌ بهداشتي‌؛ نحوه‌ اداره‌ امور شاخه‌ها يا زيرمجموعه‌هاي‌ مختلف‌ نظام‌ بهداشت‌ و درمان‌ را تعيين‌ مي‌كند؛ يعني‌ نحوه‌ اداره‌ شبكه‌هاي‌ مختلف‌ نظام‌ بهداشت‌ و درمان‌ از خانه‌هاي‌ بهداشت‌ گرفته‌ تا مراكز بهداشتي‌ ـ درماني‌ روستايي‌ و شهري‌، بيمارستان‌هاي‌ عمومي‌ و تخصصي‌ وابسته‌ به‌ مركز بهداشتي‌ ـ درماني‌ شهري‌، درمانگاه‌ها، دانشگاه‌هاي‌ علوم‌پزشكي‌ و بيمارستان‌هاي‌ تخصصي‌ و آموزشي‌ وابسته‌ به‌ آنها و حتي‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، به‌ دانش‌آموختگان‌ اين‌ رشته‌ در سه‌ مقطع‌ كارشناسي‌، كارشناسي‌ ارشد و دكترا آموزش‌ داده‌ مي‌شود.
توانايي‌هاي‌ لازم‌ :
فارغ‌التحصيل‌ رشته‌ مديريت‌ خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌ به‌ عنوان‌ مدير بخش‌ بهداشت‌ و درمان‌ عمدتاً با بيماران‌؛ يعني‌ با ضعيف‌ترين‌ ، مظلوم‌ترين‌، نيازمندترين‌، حساس‌ترين‌ و ناشكيباترين‌ انسان‌ها روبرو است‌. و از سوي‌ ديگر با استرس‌، اضطراب‌، كمبودها، نواقص‌، نارضايتي‌ها و برخوردهاي‌ متنوع‌ سروكار دارد؛ بنابراين‌ بايد از پختگي‌، تحمل‌ و شكيبايي‌ برخوردار باشد. همچنين‌ لازم‌ است‌ كه‌ از نظر جسمي‌ و روحي‌ قوي‌ بوده‌ و در تصميم‌گيري‌ قاطع‌ باشد.در ضمن‌ دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ بايد به‌ دروس‌ علوم‌تجربي‌ مثل‌ فيزيك‌، شيمي‌، رياضي‌، زيست‌شناسي‌ و همچنين‌ زبان‌ انگليسي‌ مسلط‌ باشد.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
امروزه‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ به‌ اهميت‌ رشته‌ مديريت‌ خدمات‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌ و نياز جامعه‌ به‌ فارغ‌التحصيلان‌ آن‌ پي‌ برده‌ است‌ و به‌ همين‌ دليل‌ به‌ رغم‌ آن‌ كه‌ در تعدادي‌ از رشته‌هاي‌ علوم‌پزشكي‌ مانند پزشكي‌، پرستاري‌ و مامايي‌ با تعداد قابل‌ توجهي‌ فارغ‌التحصيل‌ مازاد نياز روبرو هستيم‌؛ در كل‌ ساختار مديريتي‌ نظام‌ بهداشت‌ و درمان‌ كشور، از وزارتخانه‌ گرفته‌ تا دانشگاه‌هاي‌ علوم‌پزشكي‌، شبكه‌هاي‌ بهداشتي‌ ـ درماني‌ و بيمارستان‌ها به‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ در هر سه‌ مقطع‌ ليسانس‌، فوق‌ ليسانس‌ و دكترا نياز داريم‌. همچنين‌ فارغ‌التحصيل‌ اين‌ رشته‌ مي‌تواند در هلال‌ احمر، سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ و سازمان‌ بيمه‌ خدمات‌ درماني‌ فعاليت‌ نمايد.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :
دروس‌ پايه‌ :
روانشناسي‌ عمومي‌، جامعه‌شناسي‌ پزشكي‌ و بهداشتي‌، اقتصاد خرد، اقتصاد كلان‌، اصول‌ حسابداري‌ ، رياضيات‌ و كاربرد آن‌ در مديريت‌، آمار حياتي‌ و شاخص‌هاي‌ بهداشتي‌ (نظري‌ و عملي‌)، كاربرد كامپيوتر در مديريت‌، روش‌ تحقيق‌ نظري‌ و عملي‌، مكاتبات‌ اداري‌، اصول‌ و مباني‌ مديريت‌، مديريت‌ منابع‌ انساني‌، رفتار سازماني‌، موازين‌ حقوقي‌ در بيمارستان‌، مديريت‌ مالي‌، اصول‌ انبارداري‌ و تداركات‌، اصول‌ تنظيم‌ و كنترل‌ بودجه‌ دولتي‌، آشنايي‌ با خدمات‌ پرستاري‌، اصول‌ خدمات‌ بهداشتي‌، تغذيه‌ و رژيم‌هاي‌ غذايي‌ در بيمارستان‌، مباني‌ مددكاري‌ اجتماعي‌.
دروس‌ تخصصي‌ :
زبان‌ تخصصي‌ ، كليات‌ پزشكي‌، واژه‌شناسي‌ پزشكي‌، آشنايي‌ با لوازم‌ و تجهيزات‌ پزشكي‌، اپيدميولوژي‌ و عفونت‌هاي‌ بيمارستاني‌، مدارك‌ پزشكي‌، برنامه‌ريزي‌ خدمات‌ بهداشتي‌ و درماني‌، سازمان‌ و مديريت‌ بيمارستان‌ ، بيمه‌ و تعرفه‌ خدمات‌ بهداشتي‌ و درماني‌، شناخت‌ تهيه‌ و توزيع‌ دارو، آشنايي‌ با اصول‌ طراحي‌ و تجهيز بيمارستان‌، استانداردهاي‌ بيمارستاني‌، اصول‌ نگهداري‌ و ايمني‌ بيمارستان‌، اقتصاد پزشكي‌، پروژه‌، كارآموزي‌ در عرصه‌ .
مديريت خدمات بهداشتي درماني,رشته های,دانشگاهی,هنرستانی,کاردانش,دبیرستانی,مشاوره,تحصیلی,مخصوصا,رشته,هنرستان,دبیرستان,دانشگاه,چگونه,انتخاب,چگونه انتخاب رشته کنم,چگونه انتخاب رشته کنیم,تعین,تعین رشته,تمام,همه,انواع,مدرسه,درس,درسی,محمد خادمیان,محمد,GT,خادمیان,007,...
نویسنده : محمد خادمیان بازدید : 741 تاريخ : يکشنبه 25 فروردين 1392 ساعت: 11:25