دانشگاه: زيست شناسي

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

آخرین مطالب

چکیده : رشته‌ زيست‌شناسي‌ داراي‌ سه‌ گرايش‌ علوم‌گياهي‌، علوم‌ جانوري‌ و زيست‌دريا است‌.‌ اين‌ گرايش‌ها تنها... با عنوان : دانشگاه: زيست شناسي بخوانید :
زيست شناسي
رشته‌ زيست‌شناسي‌ داراي‌ سه‌ گرايش‌ علوم‌گياهي‌، علوم‌ جانوري‌ و زيست‌دريا است‌.‌ اين‌ گرايش‌ها تنها در 17 واحد تخصصي‌ با يكديگر تفاوت‌ دارند.
گرايش‌ علوم‌ گياهي‌:

اين رشته‌ يكي‌ از شاخه‌هاي‌ زيست‌شناسي‌ است‌ كه‌ صرفاً موارد مربوط‌ به‌ گياه‌ را اعم‌ از گياهان‌ اوليه‌ تا گياهان‌ امروزي‌ بررسي‌ مي‌كند و داراي‌ زمينه‌هاي‌ مختلفي‌ مانند:
گياه‌ شناسي‌، فيزيولوژي‌ گياهي‌، ريخت‌ زايي‌ و اندام‌ زايي‌ در گياهان‌، بيوشيمي‌ و جلبك‌ شناسي‌ است‌. علوم‌ گياهي‌ داراي‌ دو بخش‌ عمده‌ "فيزيولوژي‌" و "سيستماتيك‌" است‌ كه‌ بخش‌ فيزيولوژي‌ به‌ شناخت‌ زندگي‌ گياهان‌ و اندام‌هاي‌ مختلف‌ يك‌ گياه‌ مي‌پردازد و بخش‌ سيستماتيك‌ نيز درباره‌ اسامي‌ و طبقه‌بندي‌ گياهان‌ مي‌باشد.گياه، اعجوبه سبزپوش طبيعت است كه چون در هر گوشه و كنار به چشم مي‌خورد، عادي و پيش پاافتاده به نظر مي‌آيد در حالي كه بيش از هر موجود زنده ديگري در روي كره زمين، اعجاب‌آور است.موجودي كه در آشپزخانه ذره‌بيني خود براي همه مخلوقات زنده كره زمين غذا تهيه مي‌كند و پيشرفته‌ترين نيروگاه خورشيدي، شبكه لوله‌كشي و سيستم پمپاژ آب را در اختيار دارد و از سوي ديگر مايه زيبايي، لطافت ، نشاط و آرامش هستي است. به همين دليل شناخت و حفظ آن يك نياز است. و رشته علوم گياهي نيز براي پاسخ به همين نياز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي معتبر جهان داير شده است.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
حضور كارشناسان‌ علوم‌ گياهي‌ در مؤسسه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ و اجرايي‌ كشور امري‌ ضروري‌ است‌ تا بتوان‌ محيط‌ زيست‌ ايران‌ را به‌ خوبي‌ حفظ‌ كرد، اما به‌ گفته‌ اساتيد و دانشجويان‌ علوم‌ گياهي‌ در حال‌ حاضر فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌ ليسانس‌ اين‌ گرايش‌ موقعيت‌هاي‌ شغلي‌ مناسبي‌ ندارند. چون‌ دانش‌ و اطلاعات‌ آن‌ها جنبه‌ تخصصي‌ ندارد و مؤسسات‌ و مراكز تحقيقاتي‌ و اجرايي‌ بيشتر مايلند كه‌ نيروهاي‌ مورد نياز خود را از ميان‌ فارغ‌التحصيلان‌ كارشناسي‌ ارشد يا دكتراي‌ اين‌ رشته‌ انتخاب‌ كنند. بيشتر فارغ‌ التحصيلان‌ علوم‌ گياهي‌ در سطح‌ كارشناسي‌ جذب‌ آموزش‌ و پرورش‌ مي‌شوند چون‌ معلومات‌ آنها جنبه‌ عمومي‌ دارد و مي‌توانند در تدريس‌ كتب‌ زيست‌شناسي‌ دوره‌ متوسطه‌ موفق‌ باشند، اما نمي‌توانند در مراكز تحقيقاتي‌ كه‌ نياز به‌ متخصص‌ در زمينه‌هاي‌ مختلف‌ علوم‌ گياهي‌ دارد، فرصت‌ شغلي‌ مناسبي‌ به‌ دست‌ بياورند. از سوي‌ ديگر اگر كسي‌ در گرايش‌ علوم‌ گياهي‌ سرمايه‌گذاري‌ كند و متأثر از محيط‌ نشود، مي‌تواند در بخش‌هاي‌ كشاورزي‌ ـ زيستي‌، ژنتيك‌ و بيوتكنولوژي‌ فعاليت‌ داشته‌ باشد.
درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل‌:

دروس‌ مشترك‌ در گرايش‌هاي‌ مختلف‌ زيست‌شناسي‌ :
رياضي‌، فيزيك‌، شيمي‌، شيمي‌ آلي‌، بيوشيمي‌، آمار زيستي‌ ، زيست‌ سلولي‌ و مولكولي‌ ، ژنتيك‌ ، اكولوژي‌ ، ميكروبيولوژي‌ ، تكامل‌ موجودات‌ زنده‌ ، تالوفيت‌ها، فيزيولوژي‌ جانوري‌، بافت‌ شناسي‌ ، جنين‌ شناسي‌ ، جانور شناسي‌، تشريح‌ و مرفولوژي‌ گياهي‌ ، ريخت‌زايي‌ و اندام‌ زايي‌ در گياهان‌ ، سيستماتيك‌ گياهي‌، فيزيولوژي‌ گياهي‌، رشد و نمو گياهي‌، بيوفيزيك‌ ، ويروس‌ شناسي‌ ، زيست‌ شناسي‌ پرتوي‌ ، اكولوژي‌ عملي‌.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ علوم‌ گياهي‌:
اكو فيزيولوژي‌ گياهي‌ ، ازدياد گياهان‌ ، قارچ‌ شناسي‌ ، اكولوژي‌ گياهي‌ ، انتقال‌ مواد در گياه‌ ، متمم‌ سيستماتيك‌ گياهي‌، اصول‌ رده‌بندي‌ گياهان‌. (بسياري‌ از درس‌هاي‌ اين‌ گرايش‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ است‌).
گرايش‌ علوم‌ جانوري‌:
علوم‌ جانوري‌ به‌ مطالعه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ جانوران‌ مي‌پردازد و داراي‌ سه‌ بخش‌ اصلي‌ جانورشناسي‌ يا بيوسيستماتيك‌، فيزيولوژي‌ جانوري‌ اعم‌ از انساني‌ و حيواني‌ و بافت‌شناسي‌ و جنين‌شناسي‌ جانوري‌ است‌.بسياري‌ از گرايش‌هاي‌ زيست‌شناسي‌ وابسته‌ به‌ علوم‌جانوري‌ هستند. براي‌ مثال‌ يك‌ محقق‌ علوم‌سلولي‌ و مولكولي‌ تا با يك‌ جانور و وضعيت‌ زيستي‌ آن‌ آشنا نباشد، نمي‌تواند روي‌ سلول‌ آن‌ كار كند. يك‌ محقق‌ ژنتيك‌ نيز در آغاز بايد بيولوژي‌ جانور را به‌ طور كامل‌ بداند و بعد در زمينه‌ ژنتيك‌ آن‌ كار كند. به ياري بيوسيستماتيك يعني شناسايي گونه‌هاي مختلف جانوران نيز مي‌توان به نقش مفيد گونه‌هاي مختلف جانوري براي كمك به طرح‌هاي اقتصادي پي برد.براي مثال امروزه استفاده از مواد شيميايي براي كنترل آفات راه درستي نيست چون اين مواد تعادل اكولوژي محيط زيست را برهم مي‌زنند در حالي كه با شناخت گونه‌هاي حشرات شكارچي مي‌توان بسياري از آفات مثل حشرات مضر را از بين برد. در اين ميان مي‌توان به كفش‌دوزك‌ها اشاره كرد كه امروزه كاربرد بسياري در اقتصاد كشاورزي آمريكا دارند يا مگس‌هاي مفيد كه از شته‌ها تغذيه مي‌كنند. از طرف ديگر بيوسيستماتيك در شناخت گونه‌هاي بيماري‌زا مثل «پشه آنوفل» و معرفي آنها به دنياي پزشكي نقش مهمي دارد. همچنين مي‌‌توان به بخش ديرين‌شناسي يا فسيل‌شناسي اشاره كرد كه يكي از فوايد اين بخش، پي بردن به منابع عظيم اقتصادي مثل نفت است كه از طريق مطالعه محل فسيل‌ها يا رسوبات فسيل‌ها به دست مي‌‌آيد.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
هرچند كه‌ تعداد قابل‌ توجهي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ علوم‌ جانوري‌ جذب‌ بازار كار نمي‌شوند اما بهترين‌ دانشجويان‌ هميشه‌ موفق‌ بوده‌ و هستند. اين دسته از دانشجويان پس از فارغ‌التحصيلي گاه‌ براي‌ كارهاي‌ تحقيقاتي‌ يا اداره‌ آزمايشگاه‌ها جذب‌ دانشگاه‌ها مي‌شوند يا در سازمان‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ و سازمان‌هاي‌ مربوط‌ به‌ فعاليت‌ مي‌پردازند. چون‌ سازمان‌ محيط‌ زيست‌ براي‌ بررسي‌ اكوسيستم‌ها به‌ محققان‌ زيست‌شناسي‌ از جمله‌ علوم‌جانوري‌ نياز دارد. همچنين‌ بعضي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ وارد دنياي‌ پزشكي‌ شده‌ و در زمينه‌هاي‌ خون‌شناسي‌ يا انگل‌شناسي‌ فعاليت‌ مي‌كنند.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ علوم‌ جانوري‌ :
زيست‌ انگل‌ها، فيزيولوژي‌ مقايسه‌اي‌، جانورشناسي‌، رفتارشناسي‌، حشره‌شناسي‌. (بسياري از درس‌هاي اين گرايش همراه با آزمايشگاه است).
گرايش‌ زيست‌ دريا:
گرايش‌ زيست‌ دريا به‌ بررسي‌ و مطالعه‌ خواص‌ محيط‌ آبي‌، بيولوژي‌ آبزيان‌ و فعاليت‌هاي‌ آبزي‌پروري‌ مي‌پردازد؛ يعني‌ برخلاف‌ دو گرايش‌ علوم‌ جانوري‌ و علوم‌ گياهي‌ كه‌ در آنها بيشتر موجودات‌ خشك‌زي‌ مطالعه‌ مي‌شوند اين‌ گرايش‌ جانوران‌ و گياهان‌ آبزي‌ را بررسي‌ و مطالعه‌ مي‌كند. گرايش‌ زيست‌ دريا علاوه‌ بر بررسي‌ فيزيولوژي‌ آبزيان‌ به‌ مطالعه‌ اكولوژي‌ دريا يعني‌ بررسي‌ آلودگي‌ آب‌ درياها و تأثير آن‌ بر محيط‌ دريا مي‌پردازد.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
فارغ‌التحصيلان‌ گرايش‌ زيست‌ دريا مي‌توانند‌ در مراكز پرورش‌ ماهي‌ و مراكز‌ تحقيق‌ بر روي‌ ارزش‌ مواد غذايي‌ دريايي‌ فعاليت كنند. علاوه‌ بر كار در شيلات‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ گرايش‌ مي‌توانند در حفظ‌ بعضي‌ از گونه‌هاي‌ آبزيان‌ كه‌ در حال‌ انقراض‌ هستند مثل‌ ماهي‌ ازون‌برون‌ يا ماهي‌ سفيد كار كنند و مهمتر از همه‌ اين‌ كه‌ ما بايد به‌ ياري‌ كارشناسان‌ زيست‌دريا يك‌ اطلس‌ دقيق‌ در مورد گونه‌هاي‌ آبزي‌ موجود در آب‌هاي‌ كشورمان‌ تهيه‌ كنيم‌.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ زيست‌ دريا:
ماهي‌شناسي‌، ليمنولوژي‌، انگل‌ها و بيماري‌هاي‌ انگلي‌ آبزيان‌، اكولوژي‌ آبزيان‌، شناخت‌ كف‌زيان‌، اصول‌ و تكثير و پرورش‌ آبزيان‌. (بسياري از درس‌هاي‌ اين‌ گرايش‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ است).
توانايي‌هاي‌ لازم‌ :
دانشجوي‌ رشته‌ زيست‌شناسي‌ بايد عاشق‌ كشف‌ حقايق‌ پديده‌هاي‌ طبيعي‌ باشد و به‌ گردش‌ در طبيعت‌ علاقه‌مند باشد. چون‌ اطلاعاتي‌ كه‌ با حضور در محيط‌ طبيعي‌ زندگي‌ گياه‌ يا جانور مي‌توان‌ به‌ دست‌ آورد در هيچ‌ كتابي‌ پيدا نخواهد شد. در ضمن‌ دانشجو لازم‌ است‌ فردي‌ منظم‌ و مرتب‌ بوده‌ و بتواند مطالب‌ را در ذهن‌ خويش‌ به‌ خوبي‌ طبقه‌بندي‌ كند تا در زمينه‌ سيستماتيك‌ موفق‌ گردد.
زيست شناسي,رشته های,دانشگاهی,هنرستانی,کاردانش,دبیرستانی,مشاوره,تحصیلی,مخصوصا,رشته,هنرستان,دبیرستان,دانشگاه,چگونه,انتخاب,چگونه انتخاب رشته کنم,چگونه انتخاب رشته کنیم,تعین,تعین رشته,تمام,همه,انواع,مدرسه,درس,درسی,محمد خادمیان,محمد,GT,خادمیان,007,...
نویسنده : محمد خادمیان بازدید : 657 تاريخ : دوشنبه 19 فروردين 1392 ساعت: 12:57