رشته هاي دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

آخرین مطالب

چکیده : دريا سالار "الفرد تيرهامان" ابداع كننده استراتژي دريايي در اوايل قرن بيستم مي‌گويد:... با عنوان : رشته هاي دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر بخوانید :
رشته هاي دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر
دريا سالار "الفرد تيرهامان" ابداع كننده استراتژي دريايي در اوايل قرن بيستم مي‌گويد:
"اقيانوس‌هاي كره زمين، حبابي پر آب هستند كه جدار زمين را پوشانده‌اند. هر كشور و يا ائتلافي از كشورها كه قدرت فرماندهي بر اين درياهاي بزرگ را داشته باشد،‌ مي‌تواند ثروت دنيا را كنترل كند و از اين طريق بر كره زمين مسلط شود. البته شرط اساسي و لازم براي اين كار، وجود يك نيروي دريايي قدرتمند است كه داراي پايگاه‌هاي عملياتي در داخل كشور و ماوراء درياها باشد و با انبوهي از كشتيراني تجارتي، تكميل و پشتيباني شود."اين استراتژي دريايي توسط قدرت‌هاي بزرگ جهاني در جنگ جهاني اول و بعدها در جنگ جهاني دوم و سالهاي جنگ سرد دنبال شد و با پيشرفت پر شتاب فناوري ناشي از جنگ جهاني دوم، آمريكا و شوروي سابق از استراتژي دريايي براي دست‌يابي به منافع ملي و اهداف استراتژيكي خود نهايت بهره را بردند. كشور آمريكا هم اكنون نيز از پيروان ثابت قدم استراتژي دريايي است و ناوگان رزمي و بازرگاني وابسته به آن در تمام آبهاي حساس جهان حضور داشته و قدرت خود را به منظور اعمال سياست‌هاي خارجي اين كشور مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهد و اين قدرت را از محل‌هاي حضورشان به سرزمين‌هاي مورد نظر نفوذ داده و منتقل مي‌سازد.كشور ايران‌ به‌ دليل‌ موقعيت‌ جغرافيايي‌ خاص‌ (دسترسي‌ به‌ خليج‌ فارس‌ و درياي‌ مازندران‌)، وسعت‌ مناطق‌ دريايي‌ و شرايط‌ آب‌ و هوايي‌ مناسب‌ براي‌ دريانوردي‌ در اين‌ مناطق،‌ از موقعيت‌ خوبي‌ براي‌ دريانوردي‌ برخوردار است‌ و براي‌ حفظ‌ منافع‌ ملي‌ حياتي‌ در خليج‌ فارس‌، درياي‌ عمان‌، اقيانوس‌ هند و درياي‌ مازندران‌ و شركت‌ در فعاليت‌هاي‌ دريايي‌ و دريانوردي‌ اعم‌ از اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ ؛ بايد يك‌ نيروي‌ دريايي‌ مقتدر، متفكر، متعهد، طراح‌ و مطابق‌ با معيارهاي‌ مطرح‌ در قرن‌ بيست‌ و يكم‌ داشته‌ باشد. دانشگاه‌ علوم‌دريايي‌ امام‌خميني(ره) واقع‌ در نوشهر، مهرماه‌ 1360 در همين‌ راستا فعاليت‌ خود را آغاز كرد. اين‌ دانشگاه‌ در حال‌ حاضر در 5 رشته‌ عرشه ، تفنگدار دريايي‌، مهندسي‌ الكترونيك‌ و مخابرات‌ دريايي‌، مهندسي‌ دريايي‌ و مديريت‌ و كميسر دريايي‌ دانشجو مي‌پذيرد. كه‌ در اين‌ ميان‌ رشته‌ مديريت‌ و كميسر دريايي‌ دانشجويان‌ خود را از هر سه‌ گروه‌ آزمايشي‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌تجربي‌ و علوم‌انساني‌ انتخاب‌ مي‌كند كه ما آن را در بخش رشته‌هاي شناور معرفي كرديم.
عرشه ( ناوبري‌ و فرماندهي‌ كشتي‌):
هدف‌ اين‌ رشته‌ تربيت‌ جواناني‌ است‌ كه‌ پس‌ از فارغ‌التحصيلي‌ بتوانند هدايت‌ يگان‌هاي‌ شناور نظامي‌ يا بازرگاني‌ را برعهده‌ بگيرند. در اين‌ راستا دانش‌ و تخصص‌ لازم‌ را در زمينه‌ ناوبري‌، عمليات‌ دريايي‌، توپخانه‌ و موشك‌، ملواني‌، ضد زيردريايي‌، هواشناسي‌، آب‌نگاري‌ (شناخت‌ لايه‌هاي‌ مختلف‌ آب‌)، غواصي‌، يگان‌هاي‌ شناور سطحي‌ و زير سطحي‌، مباني‌ علوم‌ پروازي‌ و تخليه‌ و بارگيري‌ به دست‌ مي‌آورند. البته‌ دانشجويان‌ شاخه‌ نظامي‌ به‌ صورت‌ تخصصي‌تر توپخانه‌، موشك‌ و سلاح‌ها و تجهيزات‌ زيرسطحي‌ را مطالعه‌ مي‌كنند و شاخه‌ بازرگاني‌ تخليه‌ و بارگيري‌ را به‌ صورت‌ گسترده‌تر و تخصصي‌تر مي‌خوانند. اما آنچه‌ مهم‌ است‌ اين‌ است‌ كه‌ هدف‌ اصلي‌ دانشگاه علوم‌دريايي امام‌خميني تربيت‌ ناوبر نظامي‌ است‌ و براي‌ ناوبر تجاري‌ در صورتي‌ دانشجو پذيرفته‌ مي‌شود كه‌ ارگان‌هاي‌ ديگر اعم‌ از شركت‌ ملي‌ نفت‌كش‌، كشتيراني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و سازمان‌ بنادر و شيلات‌ اعلام‌ نياز كنند. يعني؛‌ اين‌ دسته‌ از دانشجويان‌ بورسيه‌ ارگان‌ها و سازمان‌هاي‌ ديگر هستند.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل‌:
دروس‌ پايه‌ مشترك‌ در دو شاخه‌ نظامي‌ و تجاري‌:
رياضي‌، برنامه‌نويسي‌ كامپيوتر، فيزيك‌، شيمي‌ عمومي‌.
دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌ شاخه‌ ناوبري‌ تجاري‌ :
اصول‌ مهندسي‌ دريايي‌، معماري‌ كشتي‌، مباني‌ مهندسي‌ برق‌، مباني‌ و تئوريهاي‌ مديريت‌، حقوق‌ دريايي‌، اصول‌ حسابداري‌، زبان‌ خارجه‌ تخصصي‌، ناوبري‌ ساحلي‌، ناوبري‌ نجومي‌، قوانين‌ راه‌، ناوبري‌ الكترونيكي‌، قطب‌نماي‌ مغناطيسي‌ و الكتريكي‌، ملواني‌، هواشناسي‌، مخابرات‌ بصري‌، تخليه‌ و بارگيري‌، تاريخ‌ جنگهاي‌ دريايي‌، اقيانوس‌شناسي‌، مانور با شناور، تخليه‌ و بارگيري‌ كالاهاي‌ خطرناك‌ در روي‌ كشتي‌هاي‌ بالاتر از 500 تن‌، ناوبري‌ رادار و سيستم‌ ARPA ، اصول‌ مخابرات‌ راديويي‌، بقا در دريا، مبارزه‌ با آتش‌، ملواني‌، دريانوردي‌ نجومي‌ و ساحلي‌، عمليات‌ نجات‌ جان‌ افراد، نگهباني‌ در پل‌ فرماندهي‌، راهبري‌ موتورهاي‌ رانش‌، دريانوردي‌ ساحلي‌ و تخميني‌، سيستم‌هاي‌ كنترل‌ سكان‌ و هدايت‌، مخابرات‌ و كاربرد زبان‌ تخصصي‌ راديويي‌، محاسبات‌ مربوط‌ به‌ تعادل‌ كشتي‌، كاربري‌ سيستم‌هاي‌ ناوبري‌ الكترونيكي‌، كاربري‌ دستگاههاي‌ راديويي‌، آموزش‌ استانداردهاي‌ ويژه‌ كشتي‌هاي‌ خاص‌.
دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌ شاخه‌ ناوبري‌ نظامي‌:
اصول‌ مهندسي‌ دريايي‌، معماري‌ كشتي‌، مباني‌ مهندسي‌ برق‌، مباني‌ و تئوري‌هاي‌ مديريت‌، حقوق‌ دريايي‌، مباني‌ مهندسي‌ الكترونيك‌، سيستم‌هاي‌ مخابراتي‌ و رادار دريايي‌، زبان‌ خارجه‌ تخصصي‌، ناوبري‌ ساحلي‌، ناوبري‌ نجومي‌، قوانين‌ راه‌، قطب‌نماي‌ مغناطيسي‌ و الكتريكي‌، ملواني‌، توپخانه‌ و مهمات‌، توپخانه‌ و موشك‌، سلاح‌ و تجهيزات‌ زيرسطحي‌، سينماتيك‌ و مانور، عمليات‌ دريايي‌، مباني‌ علوم‌ پروازي‌، مخابرات‌ راديويي‌ و تاكتيكي‌، جنگ‌هاي‌ الكترونيكي‌، هواشناسي‌، مخابرات‌ بصري‌، تخليه‌ و بارگيري‌، پروژه‌، تاريخ‌ جنگ‌هاي‌ دريايي‌، هنر جنگ‌ دريايي‌، اقيانوس‌شناسي‌، مانور با شناور، دريانوردي‌، افسر نگهبان‌ پل‌ فرمانده‌.
تفنگدار دريايي‌ :
دانشجويان‌ رشته‌ تفنگدار دريايي‌ براي خدمت‌ در تيپ‌هاي‌ تفنگداري‌ آموزش‌ مي‌بينند و دروس‌ تخصصي‌ آنها شامل‌ عمليات‌ آبخاكي‌ مي‌شود (هجوم‌ از دريا به‌ ساحل‌ دشمن‌ و تسخير خطوط‌ ساحلي‌ و سرپل‌ها) در واقع‌ هنگام‌ عمليات‌ آبخاكي‌ در مرحله‌ اول‌ تفنگداران‌ دريايي‌ عمليات‌ خود را آغاز مي‌كنند و سپس‌ نوبت‌ به‌ ساير نيروهاي‌ نظامي‌ مي‌شود. بنابراين‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ بايد توانايي‌ غواصي‌ در عمق‌ كم‌ و هدايت‌ يگان‌هاي‌ شناور كوچك‌ و توپخانه‌ را داشته‌ باشند.
دروس‌ پايه‌ :
رياضي‌، فيزيك‌ مكانيك‌، فيزيك‌ حرارت‌، فيزيك‌ موج‌ و ارتعاش‌، شيمي‌ عمومي‌، آشنايي‌ با كامپيوتر و برنامه‌نويسي‌ كامپيوتر، فيزيك‌ الكتريسيته‌ و مغناطيس‌.
دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌:
اصول‌ مهندسي‌ دريايي‌، مباني‌ مهندسي‌ برق‌، مباني‌ سيستم‌هاي‌ مخابراتي‌ و رادار، جغرافياي‌ نظامي‌، اصول‌ مديريت‌، حقوق‌ دريايي‌، قوانين‌ راه‌، اصول‌ و قواعد اساسي‌ رزم‌، تاكتيك‌ آفندي‌ (پدافندي‌)، سيستم‌هاي‌ الكتريكي‌ و الكترونيكي‌ كشتي‌، پژوهش‌ عملياتي‌، مديريت‌ تداركات‌، تحليل‌ رفتاري‌، مديريت‌ منابع‌ انساني‌، مديريت‌ پرسنلي‌ در ارتش‌، تاريخ‌ سياسي‌ معاصر ايران‌، فنون‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ سيستم‌ها و روش‌ها، زبان‌ خارجه‌ تخصصي‌، جنگ‌هاي‌ آبخاكي‌، ناوبري‌، نقشه‌خواني‌، نقشه‌بردراي‌، غواصي‌، جنگ‌ الكترونيكي‌، مخابرات‌ راديويي‌ و تاكتيكي‌، عمليات‌ دريايي‌، جنگ‌افزارهاي‌ تفنگداري‌ دريايي‌، توپخانه‌ و موشك‌، توپخانه‌ و مهمات‌ دريايي‌، هواشناسي‌، تخليه‌ و بارگيري‌ رزمي‌، تخريب‌ و مواد منفجره‌، جنگ‌هاي‌ نوين‌، شناورها و خودروهاي‌ آبخاكي‌، آبنگاري‌، پدافند هوايي‌، تاريخ‌ و قدرت‌ دريايي‌، مباني‌ اطلاعات‌، ملواني‌، مين‌هاي‌ دريايي‌ و نحوه‌ جمع‌آوري‌ آنها.
مهندسي‌ الكترونيك‌ و مخابرات‌ دريايي‌ :
فارغ‌التحصيل‌ مهندسي‌ الكترونيك‌ و مخابرات‌ دريايي‌ رهبري‌ و هدايت‌ صحيح‌، تعميرات‌ و نگهداري‌ تمامي‌ دستگاه‌هاي‌ الكترونيكي‌ موجود در ناو را برعهده‌ مي‌گيرد. اهميت‌ اين‌ مسأله‌ زماني‌ آشكار مي‌شود كه‌ بدانيم‌ دستگاه‌هاي‌ توپخانه‌ و موشكي‌ (هدايت‌ آتش‌ در يك‌ ناو) كاملاً الكترونيكي‌ است‌. گفتني‌ است‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ بايد با مهندسي برق‌ گرايش‌ قدرت‌ و مخابرات‌ آشنا باشند.
دروس‌ پايه‌:
رياضي‌، معادلات‌ ديفرانسيل‌، آمار و احتمالات‌ مهندسي‌، برنامه‌نويسي‌ كامپيوتر، محاسبات‌ عددي‌ فيزيك‌.
دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌:
الكترومغناطيس‌، مدارهاي‌ الكتريكي‌، الكترونيك‌، اندازه‌گيري‌ الكتريكي‌، ماشين‌هاي‌ الكتريكي‌، مدارهاي‌ منطقي‌، رياضيات‌ مهندسي‌، زبان‌ خارجه‌ تخصصي‌، مخابرات‌، اصول‌ مهندسي‌ دريايي‌، سيستم‌هاي‌ كنترل‌ خطي‌، اصول‌ جنگ‌ الكترونيك‌، مباني‌ كنترل‌ جنگ‌افزار، كارگاه‌ عمومي‌ برق‌، ميدان‌ها و امواج‌، مدارهاي‌ مخابراتي‌، ماكروويو، اجزاء كامپيوتر، آنتن‌، اصول‌ سيستم‌هاي‌ رادار، تكنيك‌ پالس‌، سيستم‌هاي‌ مخابرات‌ و الكترونيك‌ دريايي‌، ميكروپروسسور، كارورزي‌ (بسياري‌ از درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ است‌) .
مهندسي‌ دريايي‌ :
دو ركن‌ مهم‌ و اساسي‌ براي‌ هر ناو، شناور بودن‌ و تحرك‌ داشتن‌ است‌. زيرا هر ناو قبل‌ از آن‌ كه‌ مأموريتي‌ را انجام‌ دهد، بايد در آب‌ شناور باشد و سپس‌ بتواند از اسكله‌ فاصله‌ گرفته‌ و از نقطه‌اي‌ به‌ نقطه‌ ديگر حركت‌ كند. مسؤوليت‌ اين‌ دو ركن‌ مهم‌ بر عهده‌ فارغ‌التحصيلان‌ مهندسي‌ دريايي‌ است‌. چون‌ يك‌ مهندس‌ دريايي‌ از عواملي‌ كه‌ شناوري‌ يك‌ ناو را تهديد مي‌كند، جلوگيري‌ كرده‌ و در صورتي‌ كه‌ كوچكترين‌ سوراخي‌ ايجاد گردد، به‌ سرعت‌ وارد عمل‌ شده‌ و از نفوذ آب‌ به‌ داخل‌ ناو جلوگيري‌ مي‌كند همچنين‌ مسؤوليت‌ نيروهاي‌ محركه‌ يك‌ ناو كه‌ مي‌تواند بخاري‌، ديزلي‌، توربين‌ گاز يا تركيبي‌ باشد، بر عهده‌ مهندس‌ دريايي‌ است‌ تا تحرك‌ ناو تضمين‌ شود.
دروس‌ پايه‌:
رياضي‌ عمومي‌ ، معادلات‌ ديفرانسيل‌ ، برنامه‌نويسي‌ كامپيوتر، محاسبات‌ عددي‌ ، فيزيك‌.
دروس‌ اصلي‌ و تخصصي‌:
شيمي‌ و خواص‌ مواد، مباني‌ مهندسي‌ برق، رسم‌ فني‌ و طراحي‌ مهندسي‌ ، استاتيك‌، ترموديناميك‌ ، انتقال‌ حرارت‌ ، ديناميك‌، مقاومت‌ مصالح‌ ، مكانيك‌ سيالات‌، اصول‌ مهندسي‌ دريايي‌، اجزاي ماشين‌ ، كنترل‌ اتوماتيك‌ و اندازه‌گيري‌، موتورهاي‌ ديزل‌ دريايي‌ ، توربين‌هاي‌ بخار دريايي‌ ، توربين‌ گاز دريايي‌ ، ماشين‌آلات‌ فرعي‌ ، تأسيسات‌ عمومي‌ ، معماري‌ كشتي‌ (هيدرواستاتيك‌)، معماري‌ كشتي‌ (هيدروديناميك‌)، سيستم‌هاي‌ الكتريكي‌ در كشتي‌ ، ديگ‌هاي‌ بخار دريايي‌ ، زبان‌ تخصصي‌ ، خوردگي‌ در تجهيزات‌ دريايي‌ ، كارگاه‌ تأسيسات‌ ، كارگاه‌ تجهيزات‌ دريايي‌ ، كارگاه‌ توربين‌ و ديگ‌ بخار، كارگاه‌ موتورهاي‌ ديزل‌ ، تكنولوژي‌ كارگاهي‌ ، دريانوردي‌.
توانايي‌هاي‌ لازم :
كليه‌ رشته‌هاي‌ دانشگاه‌ علوم‌ دريايي‌ امام‌ خميني‌ در دفترچه‌ آزمون‌ سراسري‌ با يك‌ كد معرفي‌ مي‌شود و هر سال‌ اوايل‌ مرداد، سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور از بين‌ داوطلبان‌ علاقه‌مند به‌ دانشگاه‌ علوم‌ دريايي‌ حدود 20 برابر ظرفيت‌ را به‌ اين‌ دانشگاه‌ معرفي‌ مي‌كند كه‌ از ميان‌ اين‌ تعداد، داوطلبان‌ پس‌ از معاينات‌ پزشكي‌، مصاحبه‌ و تست‌ ورزش‌، 2 برابر ظرفيت‌ به‌ سازمان‌ سنجش‌ معرفي‌ مي‌شوند و در نهايت‌ سازمان‌ سنجش‌ با توجه‌ به‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌، تعداد دانشجوي‌ مورد نظر دانشگاه‌ علوم‌ دريايي‌ امام‌ خميني‌ را معرفي‌ مي‌كند. اين‌ دانشجويان‌ در يك‌ روز مشخص‌ به‌ دفتر گزينش‌ و استخدام‌ نيروي‌ دريايي‌ مراجعه‌ كرده‌ و در حضور نماينده‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور از بين‌ 5 رشته‌ تخصصي‌ دانشگاه‌ علوم‌ دريايي‌ انتخاب‌ رشته‌ مي‌كنند، به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ بهترين‌ رتبه‌ گزينش‌ شده‌ در اين‌ دانشگاه‌، در آغاز حق‌ انتخاب‌ رشته‌ را دارد و سپس‌ رتبه‌هاي‌ بعدي‌ به‌ ترتيب‌ مي‌توانند رشته‌ مورد علاقه‌ خود را انتخاب‌ كنند البته‌ اگر ظرفيت‌ يكي‌ از رشته‌ها تكميل‌ شود، دانشجويان‌ بعدي‌ حق‌ انتخاب‌ آن‌ رشته‌ را ندارند. گفتني‌ است‌ كه‌ دانشجويان دانشگاه‌ علوم‌ دريايي‌ بايد در دروس‌ رياضي‌ و فيزيك‌ قوي‌ بوده‌ و به‌ زبان‌ انگليسي‌ مسلط‌ باشند چون‌ از يك‌ سو اكثر كتاب‌هاي‌ تخصصي‌ اين‌ دانشگاه‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ است‌ و از سوي‌ ديگر وقتي‌ يك‌ ناو از ساحل‌ دور شد و 12 مايل‌ به‌ طرف‌ دريا رفت‌، در آب‌هاي‌ بين‌المللي‌ قرار مي‌گيرد و در اين‌ هنگام‌ كاركنان‌ ناو براي‌ ارتباط‌ با شناورهاي‌ ديگر بايد به‌ زبان‌ انگليسي‌ مسلط‌ باشند البته‌ در اين‌ دانشگاه‌ به‌ كمك‌ كلاس‌هاي‌ فوق‌ برنامه‌ تلاش‌ مي‌شود كه‌ زبان‌ انگليسي‌ دانشجويان‌ تقويت‌ گردد، اما بهتر است‌ كه‌ دانشجويان‌ از ابتدا به‌ زبان‌ انگليسي‌ مسلط‌ باشند و معدل‌ ديپلم‌شان‌ نيز از 15 پايين‌تر نباشد تا دروس‌ دانشگاه‌ را به‌ خوبي‌ و با موفقيت‌ پشت‌سر بگذارند. در نهايت‌ دانشجوي‌ علوم‌ دريايي‌ نبايد به‌ خانواده‌ خود خيلي‌ وابستگي‌ داشته‌ باشد چون‌ بعضي‌ از اوقات‌ يك‌ افسر نيروي‌ دريايي‌ به‌ مدت‌ چند ماه‌ روي‌ آب‌ است‌ و نمي‌تواند در كنار خانواده‌ خود باشد. همچنين‌ دانشجويان‌ بايد از سلامت‌ جسماني‌ كامل‌، ديد براي‌ ناوبري‌ و فرماندهي‌ كشتي‌ و تفنگدار دريايي‌ و حداقل‌ ديد براي‌ بقيه‌ رشته‌هاي‌ دانشگاه‌ برخوردار باشند تا بتوانند با مشكلات‌ و سختي‌هاي‌ زندگي‌ در دريا كنار بيايند. در ضمن‌ دانشگاه‌ علوم‌ دريايي‌ بايد يكي‌ از 9 اولويت‌ اول‌ انتخاب‌ رشته‌ داوطلبان‌ باشد در غير اين‌ صورت‌ كد رشته‌ دانشگاه‌ علوم‌ دريايي‌ كه‌ پس‌ از انتخاب‌ رشته‌ نهم‌ باشد، حذف‌ خواهد شد. گفتني است كه اين دانشگاه تنها از بين داوطلبان مرد، دانشجو مي‌پذيرد.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
دانشجويان‌ دانشگاه‌ علوم‌ دريايي‌ امام‌ خميني‌ در طي‌ تحصيل‌، شبانه‌روزي‌ بوده‌ و كليه‌ هزينه‌هاي‌ خوراك‌، پوشاك‌، كمك‌ آموزشي‌ و زيست‌ آنان‌ بر عهده‌ نيروي‌ دريايي‌ است و پس‌ از گذراندن‌ 118 واحد موفق‌ به‌ اخذ درجه‌ ناوبان دومي‌ مي‌شوند و از نيروي‌ دريايي‌ حقوق‌ دريافت‌ مي‌كنند و پس‌ از فارغ‌التحصيلي‌ برابر قانون‌ ارتش‌ به‌ درجات‌ بالاتر مي‌روند.
رشته هاي دانشگاه علوم دريايي امام خميني نوشهر,رشته های,دانشگاهی,هنرستانی,کاردانش,دبیرستانی,مشاوره,تحصیلی,مخصوصا,رشته,هنرستان,دبیرستان,دانشگاه,چگونه,انتخاب,چگونه انتخاب رشته کنم,چگونه انتخاب رشته کنیم,تعین,تعین رشته,تمام,همه,انواع,مدرسه,درس,درسی,محمد خادمیان,محمد,GT,خادمیان,007,...
نویسنده : محمد خادمیان بازدید : 1538 تاريخ : جمعه 2 فروردين 1392 ساعت: 13:16