دانشگاه: مهندسي فرماندهي و كنترل هوايي

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

موضوعات وب

آخرین مطالب

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  پر مخاطب ها

  برچسب ها

  مهندسي فرماندهي و كنترل هوايي
  نيروي هوايي در ديدگاه عامه مردم مساوي است با خلبان‌هايي كه سوار بر هواپيما‌هاي شكاري، ضربتي، اكتشافي، مسافربري يا ترابري بر فراز آسمان‌ها پرواز مي‌كنند. در حالي كه نيروي هوايي هر كشوري علاوه بر خلبانان، نيروهاي ديگري نيز هستند كه مشاغل بسيار حياتي و مهمي را بر عهده دارند. براي مثال طراحي و فرماندهي پدافند هوايي عليه هدف‌هاي ثابت و متحرك دشمن و دفاع از مرزهاي هوايي كشور بر عهده مهندسين تكنولوژي فرماندهي و كنترل هوايي است. اين رشته در كشور ما در دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري در سه گرايش كنترل شكاري. عمليات موشكي و اطلاعات عملياتي آموزش داده مي‌شود.در مفهوم عنوان اين رشته بايد گفت كه واژه‌ "مهندسي‌" در مفهوم‌ مصطلح‌ آن‌ به‌ معناي‌ طراحي‌ است‌ و منظور از كلمه‌ "تكنولوژي‌" اين‌ است‌ كه‌ فارغ‌التحصيل‌ اين‌ رشته‌ بايد دانش‌ نرم‌افزاري‌، سخت‌افزاري‌ و اطلاعاتي‌ داشته‌ باشد، كه‌ منظور از دانش‌ اطلاعاتي‌، اطلاع‌ در تمام‌ زمينه‌هاي‌ نظامي‌ از جمله‌ اطلاعات‌ عمليات‌، اطلاع‌ از انواع‌ هواپيماها و موشك‌ها و اطلاع‌ از سيستم‌هاي‌ سازماني‌ نيروي‌ هوايي‌ است‌. واژه‌ "فرماندهي‌" نيز، يعني‌ اين‌ كه‌ فارغ‌التحصيل‌ اين‌ رشته‌ بتواند اِعمال‌ مديريت‌ بكند. به‌ عبارت‌ ديگر بتواند با استفاده‌ از دانش‌ سخت‌افزاري‌، نرم‌افزاري‌ و اطلاعاتي‌ كه‌ كسب‌ كرده‌ است‌، به‌ ياري‌ زير مجموعه‌ خود، مأموريت‌هاي‌ محوله‌ نيروي‌ هوايي‌ را انجام‌ دهد. در واقع‌ دانش‌آموخته‌ اين‌ دانشكده‌ به‌ عنوان‌ پايين‌ترين‌ رده‌ فرماندهي‌ كار خود را با فرماندهي‌ دانش‌آموختگان‌ ديگر اين‌ دانشگاه‌ كه‌ در رشته‌هاي‌ مهندسي‌ هوا و فضا، مهندسي‌ كامپيوتر، مهندسي‌ برق‌ و مديريت‌ تحصيل‌ كرده‌اند و در مجموعه‌ نيروي‌ هوايي‌ كار مي‌كنند، آغاز مي‌كند. واژه‌ "كنترل‌" نيز مقوله‌اي‌ از زنجيره‌ اعمال‌ فرماندهي‌ است‌. به‌ اين‌ معنا كه‌ هر دانشجو بايد مهارت‌هاي‌ گروهي‌ و فردي‌ را فرا بگيرد تا با زيرمجموعه‌ خود و با ديگر نيروهاي‌ دفاعي‌ كشور اعم‌ از نيروي‌ زميني‌ و نيروي‌ دريايي‌ ارتباط‌ برقرار كرده‌ و اطلاعات‌ لازم‌ را رد و بدل‌ كند. اين‌ رشته‌ داراي‌ سه‌ گرايش‌ كنترل‌ شكاري‌، عمليات‌ موشكي‌ و اطلاعات‌ عملياتي‌ است‌ .
  گرايش‌ كنترل‌ شكاري‌:
  در گرايش‌ كنترل‌ شكاري‌ دانشجويان‌ توانايي‌ رهگيري‌هاي‌ هوايي‌ و به‌ كارگيري‌ انواع‌ تاكتيك‌ها و تكنيك‌هاي‌ رهگيري‌ هواپيماي‌ خودي‌ و هواپيماي‌ دشمن‌ را فرا مي‌گيرند و در نهايت‌ در ايستگاه‌هاي‌ رادار به‌ كنترل‌ و مراقبت‌ قلمرو فضايي‌ كشور مي‌پردازند و به‌ محض‌ اين‌ كه‌ هواپيماي‌ ناشناسي‌ وارد مرزهاي‌ هوايي‌ كشور مي‌شود، به‌ مبادي‌ مذكور گزارش‌ داده‌ تا تصميم‌گيري‌هاي‌ لازم‌ انجام‌ گيرد.
  گرايش‌ عمليات‌ موشكي‌:
  دانش‌آموختگان‌ اين‌ گرايش‌ با توجه‌ به‌ تجهيزات‌ و جنگ‌افزارهاي‌ پدافندي‌ مختلفي‌ كه‌ در نيروهاي‌ هوايي‌ وجود دارد، در سايت‌هاي‌ موشكي‌ زمين‌ به‌ زمين‌ در تخصص‌هاي‌ "ارتفاع‌ پست‌ و پايين‌" و "ارتفاع‌ متوسط‌ و بالا" يا سيستم‌هاي‌ سطح‌ به‌ سطح‌ و در سايت‌هاي‌ موشكي‌ زمين‌ به‌ هوا در دو بخش‌ ارتفاع‌ پايين‌ و ارتفاع‌ متوسط‌ و بالا مشغول‌ به‌ خدمت‌ مي‌شوند. در واقع‌ اين‌ افراد با استفاده‌ از سيستم‌هاي‌ موشكي‌ زمين‌ به‌ هوا يا زمين‌ به‌ زمين‌، فرماندهي‌ عمليات‌ رزمي‌ نيروي‌ هوايي‌ را برعهده‌ دارند.
  گرايش‌ اطلاعات‌ عملياتي:
  ‌ دانشجويان‌ گرايش‌ اطلاعات‌ عملياتي‌ فرا مي‌گيرند كه‌ چگونه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را از وضعيت‌ فرهنگي‌، سياسي‌، اجتماعي‌ و بخصوص‌ دفاعي‌ كشورهاي‌ همسايه‌، منطقه‌ و حتي‌ فرامنطقه‌اي‌ با استفاده‌ از سيستم‌هاي‌ الكترونيكي‌، ماهواره‌اي‌ و عكس‌هاي‌ هوايي‌ و تحليل‌ و تفسير اين‌ اطلاعات‌ به‌ دست‌ آورند. در واقع‌ به‌ دست‌ آوردن‌ اطلاعات‌ نظامي‌ و غيرنظامي‌ در زمان‌ صلح‌ و به‌ كار بردن‌ استراتژي‌ آنها در زمان‌ جنگ‌ برعهده‌ فارغ‌التحصيلان‌ مهندسي‌ تكنولوژي‌ فرماندهي‌ و كنترل‌ هوايي‌ گرايش‌ اطلاعات‌ عملياتي‌ است‌.
  توانايي‌هاي‌ لازم‌ :
  ّ دانشجويان‌ رشته‌ مهندسي‌ تكنولوژي‌ فرماندهي‌ و كنترل‌ هوايي‌ از بين‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ رياضي‌ و فني‌ پذيرفته‌ مي‌شوند. اين‌ افراد علاوه‌ بر موفقيت‌ در آزمون‌ سراسري‌ بايد در معاينات‌ پزشكي‌ دانشگاه‌ علوم‌ و فنون‌ هوايي‌ شهيد ستاري‌ نيز پذيرفته‌ شوند كه‌ در اين‌ مرحله‌، داوطلب‌ علاوه‌ بر خصوصيات‌ ظاهري‌ كه‌ عبارت‌ است‌ از:
  حداكثر سن‌ 22 سال‌ (در صورت‌ انجام‌ خدمت‌ سربازي‌، حداكثر سن‌ 24 سال‌ مي‌شود) و حداقل‌ قد 160 سانتي‌متر بايد برابر با استانداردهاي‌ بهداري‌ نهاجا از سلامت‌ جسماني‌ برخوردار باشد. براي‌ مثال‌ ديد هر يك‌ از چشم‌ها نبايد كمتر از 7 از 10 باشد. در ضمن‌ لازم‌ است‌ در مصاحبه‌ عقيدتي‌ و حفاظتي‌ اين‌ دانشگاه‌ پذيرفته‌ گردد. همچنين‌ از سال‌ 80 داوطلبان‌ ورودي‌ اين‌ رشته‌ علاوه‌ بر گزينش‌هاي‌ فوق‌ لازم‌ است‌ كه‌ در كميته‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ نيز پذيرفته‌ شوند. اين‌ كميته‌ سه‌ مقوله‌ را مد نظر قرار مي‌دهد كه‌ شامل‌ توان‌ علمي‌ (تسلط‌ بر زبان‌ انگليسي‌، رياضيات‌ و فيزيك‌)، آمادگي‌ فيزيكي‌ (نداشتن‌ لكنت‌ زبان‌) و آمادگي‌ روحي‌ و رواني‌ (توان‌ مديريت‌ از پايين‌ترين‌ رده‌ تا بالاترين‌ سلسله‌ مراتب‌ فرماندهي‌) مي‌شود. در ضمن‌ رشته‌ مهندسي‌ تكنولوژي‌ فرماندهي‌ و كنترل‌ هوايي‌ فقط‌ داوطلبان‌ مرد را مي‌پذيرد و داوطلبان‌ بايد اين‌ رشته‌ را جزو يكي‌ از 9 انتخاب‌ اول‌ فرم‌ انتخاب‌ رشته‌ خود درج‌ كرده‌ باشند و در صورت‌ پذيرفته‌ شدن‌، تحت‌ هيچ‌ شرايطي‌ حتي‌ قبول‌ شدن‌ در رشته‌هاي‌ نيمه‌متمركز، نمي‌توانند به‌ ساير مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ كشور انتقال‌ يابند. همچنين‌ دانشجويان‌ اين‌ دانشگاه‌ در طول‌ دوره‌ آموزش‌ به‌ غير از تعطيلات‌ تابستاني‌، تعطيلات‌ بين‌ دو ترم‌ و تعطيلات‌ عمومي‌، در دانشگاه‌ شبانه‌روزي‌ هستند و كليه‌ هزينه‌هاي‌ آنها اعم‌ از خوراك‌، پوشاك‌، كمك‌ آموزشي‌ و زيست‌ آنها برعهده‌ نيروي‌ هوايي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ است‌ و در طول‌ مدت‌ تحصيل‌ نيز ماهيانه‌ مبلغي‌ به‌ عنوان‌ كمك‌ هزينه‌ تحصيلي‌ دريافت‌ مي‌كنند و بالاخره‌ به‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ دانشگاه‌ در طول‌ خدمت‌ در نيروي‌ هوايي‌، مسكني‌ مناسب‌ و مطابق‌ ضوابط‌ نيروي‌ هوايي‌ واگذار مي‌شود همچنين‌ فارغ‌التحصيلان‌ در طول‌ خدمت‌ مي‌توانند با توجه‌ به‌ شرايط‌ و نياز نيروي‌ هوايي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از بورس‌هاي‌ تحصيلي‌ در مقاطع‌ بالاتر از كارشناسي‌ استفاده‌ كنند.
  موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :
  دانشگاه‌ علوم‌ و فنون‌ هوايي‌ شهيد ستاري‌ يك‌ دانشگاه‌ نظامي‌ است‌ و دانشجويان‌ رشته‌ مهندسي‌ تكنولوژي‌ فرماندهي‌ و كنترل‌ هوايي‌ با درجه‌ ستوان‌ دومي‌ فارغ‌التحصيل‌ مي‌شوند و چون‌ به‌ استخدام‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ درمي‌آيند، از نظر آينده‌ شغلي‌ مشكلي‌ نخواهند داشت‌. اين‌ افراد كار خود را از پايين‌ترين‌ رده‌ فرماندهي‌ (فرماندهي‌ گروه‌) آغاز مي‌كنند و با گذراندن‌ دوره‌هاي‌ حين‌ خدمت‌، به‌ ترتيب‌ سلسله‌ مراتب‌ فرماندهي‌ شامل‌ فرمانده‌ دسته‌، فرمانده‌ گردان‌، فرمانده‌ هنگ‌، فرمانده‌ تيپ‌ و فرمانده‌ لشكر را طي‌ مي‌كنند و در صورت‌ داشتن‌ توانايي‌ها و قابليت‌هاي‌ لازم‌ حتي‌ مي‌توانند به‌ فرماندهي‌ كل‌ نيروي‌ هوايي‌ ارتش‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ برسند همانطور كه‌ شهيد بزرگوار سرلشكر ستاري‌ به‌ اين‌ رده‌ از فرماندهي‌ رسيد.
  نویسنده : محمد خادمیان بازدید : 979 تاريخ : جمعه 2 فروردين 1392 ساعت: 11:14

  نظر سنجی

  این وبلاک را چگونه ارزیابی میکنید

  خبرنامه

  عضویت

  نام کاربري :
  رمز عبور :

  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورهاads-123