دانشگاه: مهندسي كشاورزي

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

آخرین مطالب

چکیده : كشور ايران با وجود 37 ميليون هكتار اراضي داراي قابليت كشاورزي، 18 تا 100 ميليارد متر مكعب منابع آبي ... با عنوان : دانشگاه: مهندسي كشاورزي بخوانید :
مهندسي كشاورزي
كشور ايران با وجود 37 ميليون هكتار اراضي داراي قابليت كشاورزي، 18 تا 100 ميليارد متر مكعب منابع آبي قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوايي در 14 اقليم گوناگون، پتانسيل بسيار خوبي در بخش كشاورزي دارد. البته براي توسعه اين بخش مهم كه به حق آن را محور توسعه اقتصادي كشور تلقي كرده‌اند، بايد از كشاورزي سنتي فاصله گرفت و با بهره‌گيري از دانش كشاورزي، به كشاورزي مكانيزه نزديك شد. دانش و تخصصي كه در گرايش‌هاي مختلف مهندسي كشاورزي آموزش داده مي‌شود. اين رشته در سه گرايش آب، اقتصاد كشاورزي و ماشين‌هاي كشاورزي از بين داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني دانشجو مي‌پذيرد.
گرايش آب‌:
هدف‌ اين‌ رشته‌ استفاده‌ از آب‌ در كشاورزي‌ است‌. بنابراين‌ يك‌ مهندس‌ آب بايد با آب‌ و ويژگي‌هاي‌ آن‌، طريقه‌ استحصال‌ آب‌، طريقه‌ انتقال‌ آب‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و طريقه‌ مصرف‌ آب‌ آشنا باشد و براي‌ تسلط‌ به‌ موارد فوق‌ لازم‌ است‌ كه‌ از دانش‌هاي‌ ديگري‌ از قبيل‌ زمين‌شناسي‌، هواشناسي‌، خاك‌شناسي‌، گياه‌شناسي‌، طراحي‌ و ساخت‌ تأسيسات‌ آبي‌ و مكانيزم‌ مصرف‌ آب‌ توسط‌ خاك‌ و گياه‌ اطلاع‌ داشته‌ باشد. به‌ عبارت‌ ديگر اين گرايش ‌، علم‌ آب‌ و خاك‌ است‌ و دانشجويان‌ درباره‌ نحوه‌ رساندن‌ آب‌ تا مزرعه‌ توسط‌ كانال‌ها يا لوله‌هاي‌ انتقال‌ آب‌ و شبكه‌هاي‌ توزيع‌ آب‌ در زمين‌ زراعي‌، تأمين‌ نياز محصولات‌ زراعتي‌ و باغي‌ با روش‌هاي‌ مختلف‌ آبياري‌، خارج‌ ساختن‌ آب‌هاي‌ اضافي‌ از پيرامون‌ ريشه‌ به‌ منظور تنفس‌ ريشه‌ گياه‌ توسط‌ شبكه‌هاي‌ زهكشي‌ و احداث‌ سدهاي‌ انحرافي‌ و خاكي‌ براي‌ آبياريِ كشاورزي‌ آموزش‌ مي‌بينند.
توانايي‌هاي‌ لازم :
مهندسي‌ كشاورزي‌ داراي‌ 10 گرايش‌ است‌ كه‌ در اين‌ ميان‌ سه‌ گرايش مهندسي‌ آب‌، مهندسي‌ اقتصاد كشاوري‌ و مهندسي‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ از بين‌ داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ رياضي‌ و فني‌ دانشجو مي‌پذيرند. به‌ عبارت‌ ديگر در اين‌ سه‌ گرايش‌ دانشجويان‌ بايد بر دروس‌ رياضي‌ و فيزيك‌ مسلط‌ بوده‌ و بتوانند بخوبي‌ تجزيه‌ و تحليل‌ كرده‌ و محاسبه‌ كنند و از عهده‌ دروس‌ مهم‌ اين‌ رشته‌ از قبيل‌ نقشه‌برداري‌ يا استاتيك‌ برآيند.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
در كشور ما كشاورزي‌ محور توسعه‌ شناخته‌ شده‌ است‌ و محور كشاورزي‌ نيز آب‌ است‌. پس‌ بايد در اين‌ زمينه‌ سرمايه‌گذاري‌ كنيم‌. هر چند كه‌ در زمينه‌ منابع‌ آب‌ سرمايه‌گذاري‌ بسياري‌ خوبي‌ شده‌ است‌ و اين‌ سرمايه‌ گذاري‌ ادامه‌ نيز دارد تا جايي‌ كه‌ به‌ جرأت‌ مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ اگر زماني‌ در مملكتمان‌ پولي‌ براي‌ راهسازي‌ نداشته‌ باشيم‌، حتماً پولي‌ براي‌ استحصال‌ و توزيع‌ آب‌ كنار خواهيم‌ گذاشت‌. بنابراين‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ بازار كار خوبي‌ دارند و در آينده‌ بازار كار آنها بهتر نيز خواهد شد. در حال‌ حاضر نيز فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ در بخش‌ خصوصي‌، وزارت‌ نيرو، وزارت‌ جهاد كشاورزي‌، مهندسين‌ مشاور آب‌ و خاك‌، پيمانكاري‌هاي‌ مختلف‌ و شيلات‌ زمينه‌ كاري‌ دارند. براي‌ مثال‌ در بخش‌ شيلات‌، طراحي‌ استخر براي‌ پرورش‌ ماهي‌ در حيطه‌ كار مهندسين‌ آب‌ است‌.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :
دروس‌ مشترك‌ در‌ گرايش‌هاي‌ آب‌، اقتصاد كشاورزي‌ و ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌:
رياضيات‌ عمومي‌ ، فيزيك‌ عمومي‌ ، شيمي‌ عمومي‌ ، آمار و احتمالات‌ ، برنامه‌نويسي‌ كامپيوتر، هواشناسي‌، آبياري‌ عمومي‌ ، اقتصاد كشاورزي‌ ، خاك‌شناسي‌ عمومي‌ ، زراعت‌ عمومي، مسّاحي‌ و نقشه‌برداري‌ ، باغباني‌ عمومي‌ ، عمليات‌ كشاورزي‌، زراعت‌ غلات‌ ، آشنايي‌ با كامپيوتر.
دروس‌ تخصصي‌ مهندسي‌ كشاورزي‌ ـ آب :
استاتيك‌، مقاومت‌ مصالح‌ ، هيدروليك‌ ، نقشه‌برداري‌ ، طراحي‌ سيستم‌هاي‌ آبياري‌ ، اصول‌ زهكشي‌ ، هيدرولوژي‌ آب‌هاي‌ سطحي‌ ، آب‌هاي‌ زيرزميني‌، مهندسي‌ زهكشي‌ ، پمپاژ و ايستگاه‌هاي‌ پمپاژ، تأمين‌ آب‌ شرب‌ روستاها، مصالح‌ و روش‌هاي‌ ساختماني‌، هيدروليك‌ انهار، طراحي‌ ساختمان‌هاي‌ انتقال‌ آب‌، حفاظت‌ آب‌ و خاك‌ ، اقتصاد مهندسي‌.
گرايش اقتصاد كشاورزي:
مهندسي‌ اقتصاد كشاورزي‌، قوانين‌ كلان‌ اقتصاد را در بخش‌ كشاورزي‌ پياده‌ مي‌كند تا بتوان‌ از امكانات‌ و منابع‌ موجود بهترين‌ استفاده‌ را كرد و بيشترين‌ سود را به‌ دست‌ آورد. به‌ عبارت‌ ديگر در اين‌ علم‌ مسائل‌ اقتصادي‌ در بخش‌ كشاورزي‌ اعمال‌ مي‌شود تا با استفاده‌ از منابع‌ موجود اعم‌ از زمين‌، آب‌، كود، بذر، نيروي‌ انساني‌ و سرمايه‌ حداكثر محصول‌ و حداكثر سود به‌ دست‌ آيد. اين‌ رشته‌ تلاش‌ مي‌كند از يك‌ سو فعاليت‌ كشاورزان‌ و مديران‌ واحدهاي‌ كشاورزي‌ را بهينه‌ كند و از سوي‌ ديگر در بهبود برنامه‌ريزي‌ سياستمداران‌ و مديران‌ دولتي‌ در بخش‌ كشاورزي‌ نقش‌ داشته‌ باشد.درباره تفاوت دو رشته اقتصاد گرايش اقتصاد كشاورزي و مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد كشاورزي بايد گفت كه هر چند دروس اختصاصي هر دو رشته يكي است، اما دانشجويان رشته اقتصاد گرايش اقتصاد كشاورزي پايه رشته تحصيلي‌شان بر علم اقتصاد استوار است و دانشجويان رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي پايه دروسشان بر دانش كشاورزي استوار شده است به عبارت ديگر دانشجوي اقتصاد كشاورزي با دانش كشاورزي و عوامل طبيعي از قبيل آب، خاك و هوا آشنايي لازم را ندارد.
توانايي‌هاي‌ لازم :
دانشجويي‌ كه‌ به‌ كشاورزي‌ علاقه‌ دارد و از كار و فعاليت‌ در مزارع‌ و دامداري‌ها لذت‌ مي‌برد، مي‌تواند در اين‌ رشته‌ پيشرفت‌ كند چون‌ يك‌ فارغ‌التحصيل‌ مهندسي‌ اقتصاد كشاورزي‌ نمي‌تواند از محيط‌هاي‌ روستايي‌ و قطب‌هاي‌ توليد كشاورزي‌ فاصله‌ بگيرد و در پشت‌ ميز، محاسبات‌ اقتصادي‌ خود را انجام‌ دهد. همچنين دانشجوي اين رشته بايد در درس رياضي توانمند باشد تا بتواند به خوبي محاسبه كرده و اطلاعات به دست آمده را تجزيه و تحليل كند.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
متأسفانه‌ در كشور ما جايگاه‌ فارغ‌التحصيلان‌ مهندسي‌ كشاورزي‌ و از جمله‌ مهندس‌ اقتصاد كشاورزي‌ به‌ درستي‌ مشخص‌ نيست‌ و در حال‌ حاضر 40 هزار مهندس‌ كشاورزي‌ بيكار در كشور داريم‌ كه‌ از دانشگاه‌هاي‌ دولتي‌ و آزاد فارغ‌التحصيل‌ شده‌اند. البته‌ اين‌ به‌ آن‌ معنا نيست‌ كه‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ هيچ‌ موقعيت‌ كاري‌ ندارند بلكه‌ فارغ‌التحصيل‌ اين‌ رشته‌ در صورت‌ توانمندي‌ مي‌تواند در شركت‌هاي‌ خصوصي‌ طرح‌هاي‌ اقتصادي‌ و كشاورزي‌ ارائه‌ دهد يا در جهاد كشاورزي‌ به‌ برنامه‌ريزي‌ كوتاه‌ مدت‌، ميان‌ مدت‌ و بلند مدت‌ براي‌ واحدهاي‌ كشاورزي‌ مثل‌ مزارع‌، مرغداري‌ها و كارخانه‌هاي‌ صنايع‌ غذايي‌ بپردازد يا در مورد علل‌ موفقيت‌ و عدم‌ موفقيت‌ واحدهاي‌ مختلف‌ كشاورزي‌ و نحوه‌ سرمايه‌گذاري‌ در زمينه‌ محصولات‌ كشاورزي‌ تحقيق‌ كند.
دروس‌ تخصصي‌ مهندسي‌ اقتصاد كشاورزي :
بازاريابي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ ، اقتصاد خرد، اقتصاد كلان‌، اقتصاد رياضي‌، اقتصادسنجي‌ ، مديريت‌ مزرعه‌ ، اقتصاد منابع‌ طبيعي‌ ، تهيه‌ و ارزيابي‌ طرح‌هاي‌ كشاورزي‌ ، روش‌ تحقيق‌ ، اقتصاد توسعه‌ و سياست‌ كشاورزي‌، حسابداري‌، اقتصاد توليد.
گرايش‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌:
محاسبه ماشين‌هاي مورد نياز براي يك مزرعه و نگهداري و رسيدگي به تعميرات و برنامه‌ريزي براي زمان و نحوه كار ماشين‌هاي مورد نظر به وسيله فارغ‌التحصيل اين رشته انجام مي‌گيرد. به‌ عبارت‌ ديگر مهندسي‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌، كاربرد مهندسي‌ مكانيك‌ در كشاورزي‌ است‌ و هدف‌ آن‌ تربيت‌ كارشناساني‌ است‌ كه‌ بتوانند در زمينه‌هاي‌ كاربرد، نگهداري‌، تعمير و ترويج‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌، برنامه‌ريزي‌ منطقه‌اي‌، مكانيزاسيون‌ كشاورزي‌ و مجري‌ و ارزياب‌ پروژه‌هاي‌ عملياتي‌ فعاليت‌ نمايند.
توانايي‌هاي‌ لازم‌ :
بسياري‌ از داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري‌ تصور مي‌كنند كه‌ مهندسي‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ همان‌ مهندسي‌ مكانيك‌ است‌ در حالي‌ كه‌ اين‌ رشته‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ حدفاصل‌ مهندسي‌ كشاورزي‌ و مهندسي‌ مكانيك‌ است و دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ بايد از هر دو علم‌ اطلاعات‌ كافي‌ داشته‌ باشند. همچنين‌ دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ بايد در دو درس‌ رياضي‌ و فيزيك‌ قوي‌ و توانمند باشند چون‌ دروس‌ اين‌ رشته‌ ارتباط‌ زيادي‌ با اين‌ دو درس‌ دارد. براي‌ مثال‌ دانشجويان‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ بايد از مقاومت‌ قطعات‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ اطلاع‌ داشته‌ باشند. در نتيجه‌ لازم‌ است‌ دروسي‌ از قبيل‌ مقاومت‌ مصالح‌ و استاتيك‌ بخوانند. و باز به‌ همين‌ دليل‌ دانشجويان‌ اين‌ رشته‌ از بين‌ داوطلبان‌ گروه‌ رياضي‌ و فني‌ انتخاب‌ مي‌شوند.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران‌ :
اگر يك‌ مهندس‌ طراح‌ از خواص‌ مكانيكي‌ محصولات‌ كشاورزي‌ اطلاع‌ نداشته‌ باشد، نتيجه‌ كار، كيفيت‌ خوبي‌ نخواهد داشت‌. براي‌ مثال‌ اگر قرار است‌ در يك‌ كارخانه‌ تراكتورسازي‌، تراكتوري‌ براي‌ درو كردن‌ خوشه‌هاي‌ گندم‌ طراحي‌ شود، بايد تيغه‌ كمباين‌ براي‌ بريدن‌ اين‌ محصول‌ حساب‌ شده‌ باشد و زاويه‌ برش‌ مشخص‌ گردد و البته‌ اين‌ كار در حيطه‌ تخصص‌ مهندس‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ است‌. خوشبختانه‌ در حال‌ حاضر مديران‌ كارخانجات‌ ساخت‌ ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ نيز به‌ همين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند و فارغ‌التحصيلان‌ اين‌ رشته‌ به‌طور نسبي‌ از فرصت‌هاي‌ شغلي‌ خوبي‌ برخوردارند.
دروس‌ تخصصي :
استاتيك‌، مقاومت‌ مصالح‌، ديناميك‌، مكانيك‌ سيالات‌، ترموديناميك‌، نقشه‌كشي‌ صنعتي‌، طراحي‌ اجزاي‌ ماشين‌، مواد ساختماني‌ ادوات‌ كشاورزي‌، تكنولوژي‌ موتور، شناخت‌ و كاربرد تراكتور، ماشين‌هاي‌ كشاورزي‌ ، برق‌ و الكتريسيته‌.
))))معرفی رشته ها((((مهندسي كشاورزي,رشته های,دانشگاهی,هنرستانی,کاردانش,دبیرستانی,مشاوره,تحصیلی,مخصوصا,رشته,هنرستان,دبیرستان,دانشگاه,چگونه,انتخاب,چگونه انتخاب رشته کنم,چگونه انتخاب رشته کنیم,تعین,تعین رشته,تمام,همه,انواع,مدرسه,درس,درسی,محمد خادمیان,محمد,GT,خادمیان,007,...
ما را در سایت ))))معرفی رشته ها(((( دنبال می کنید

نویسنده : محمد خادمیان بازدید : 654 تاريخ : جمعه 25 اسفند 1391 ساعت: 1:35

نظر سنجی

این وبلاک را چگونه ارزیابی میکنید

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :