دانشگاه: مهندسي مواد

ساخت وبلاگ

موضوعات وب

آخرین مطالب

چکیده : رشته‌ مهندسي‌ مواد در مقطع‌ كارشناسي‌ داراي‌ دو شاخه‌ متالورژي و سراميك‌ است‌. ... با عنوان : دانشگاه: مهندسي مواد بخوانید :
مهندسي مواد
رشته‌ مهندسي‌ مواد در مقطع‌ كارشناسي‌ داراي‌ دو شاخه‌ متالورژي و سراميك‌ است‌.
شاخه متالورژي:
تصور كنيد كه در حال رانندگي در يكي از بزرگراه‌ها هستيد كه ناگهان كاميوني با خودروي شما برخورد مي‌كند و خسارت سنگيني بر آن وارد مي‌سازد. چنين برخوردي در حال حاضر علاوه بر صرف هزينه‌اي قابل توجه و نياز به زماني نسبتاً طولاني براي تعمير، از ارزش خودروي شما خواهد كاست اما اگر بدنه خودرو به طور كامل از جنس آلياژ "Tini" ساخته شده باشد، حداقل براي صافكاري مشكلي نخواهيد داشت چون كافي است كه بدنه خودرو را تا حد معيني حرارت بدهيد تا بدنه تصادفي به سرعت تغيير شكل يابد و شكل اوليه خود را پيدا كند. البته در حال حاضر اين يك خيال پردازي علمي است، اما با پيشرفت روز افزون علم متالورژي به زودي موانع تكنولوژيكي در راه توليد و كاربرد اين آلياژها برطرف مي‌شود و مقدار زيادي از اين مواد در شكل‌هاي گوناگون توليد خواهد شد.متالورژي به عنوان يك علم، دانش نسبتاً جواني است كه تنها صد سال از عمر آن مي‌گذرد و با كشف روش‌هاي جديد استخراج و تصفيه فلزات، شناسايي مشخصات ساختاري و فيزيكي مواد، فنون جديد شكل دادن و توليد فلزات، متولد شده است. علمي كه به دو بخش كلي متالورژي استخراجي و صنعتي تقسيم مي‌شود كه البته هر دو بخش مذكور در دانشگاه‌هاي كشور ما نيز به عنوان دو گرايش از رشته مهندس مواد شاخه متالورژي ارائه مي‌گردد.
گرايش‌ متالورژي استخراجي‌:
متالورژي استخراجي‌ شامل‌ جداكردن‌ فلزات‌ از سنگ‌ معدن‌ و تصفيه‌ آنها (توليد فلزات‌)، شناخت‌ انواع‌ كوره‌ها، سوخت‌ها و فعل‌ و انفعالات‌ شيميايي‌ مي‌شود. به‌ عنوان‌ مثال‌ آنچه‌ در كارخانه‌ ذوب‌آهن‌ اصفهان‌ تا مرحله‌ تهيه‌ شمش‌ آهن‌ خام‌ (چدن‌) انجام‌ مي‌شود، عمدتاً مربوط‌ به‌ متالورژي استخراجي‌ است‌.

درس‌هاي‌ اين‌ رشته‌ در طول‌ تحصيل :
دروس‌ مشترك‌ در‌ شاخه‌هاي‌ مختلف‌ مهندسي‌ مواد:
رياضي‌، معادلات‌ ديفرانسيل‌، رياضي‌ مهندسي‌، محاسبات‌ عددي‌، مباني‌ و برنامه‌سازي‌ كامپيوتر، فيزيك‌، شيمي‌ عمومي‌، مباني‌ مهندسي‌ برق‌ ، استاتيك‌، مقاومت‌ مصالح‌، كريستالوگرافي‌ ، پديده‌هاي‌ انتقال‌، شيمي‌ فيزيك‌ مواد، ترموديناميك‌ مواد ، خواص‌ فيزيكي‌ مواد، متالوگرافي‌، خواص‌ مكانيكي‌ مواد.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ متالورژي استخراجي‌ :
انتقال‌ مطالب‌ علمي‌ و فني‌، ريخته‌گري‌، شكل‌ دادن‌ فلزات‌ ، تغليظ‌ مواد معدني‌ ، اصول‌ استخراج‌ فلزات‌، سينتيك‌ مواد، شيمي‌ تجزيه‌ ، عمليات‌ حرارتي‌ ، خوردگي‌ و اكسيداسيون‌، انجماد فلزات‌، مواد ديرگداز. (بسياري‌ از دروس‌ اين‌ رشته‌ همراه با آزمايشگاه‌ است.)
گرايش‌ متالورژي صنعتي‌:
متالورژي صنعتي‌ عبارت‌ است‌ از روش‌هاي‌ مختلف‌ توليد مصنوعات‌ فلزي‌ كه‌ مهمترين‌ اين‌ روش‌ها متالورژي پودري‌، شكل‌ دادن‌، جوشكاري‌ و ماشين‌كاري‌ است‌. همچنين‌ در متالورژي صنعتي‌ خواص‌ و مشخصات‌ فيزيكي‌، ساختاري‌ و مكانيكي‌ مواد بررسي‌ مي‌شود.
دروس‌ تخصصي‌ گرايش‌ متالورژي صنعتي‌ :
ريخته‌گري‌، انجماد فلزات‌ ، شكل‌ دادن‌ فلزات‌، خواص‌ مكانيكي‌ مواد ، متالورژي جوشكاري‌ ، متالورژي پودر، روش‌هاي‌ نوين‌ آناليز مواد، خوردگي‌ و اكسيداسيون‌، عمليات‌ حرارتي‌ ، استخراج‌ فلزات‌، انتقال‌ مطالب‌ علمي‌ و فني‌.
شاخه‌ سراميك‌:
امروزه‌ سراميك‌ را هنر ساخت‌ ظروف‌ سراميكي‌ و سفالينه‌ها نمي‌دانيم‌ بلكه‌ آن‌ را به‌ صورت‌ علمي‌ وسيعتر از ساخت‌ اين‌گونه‌ وسايل‌ تعريف‌ مي‌كنيم‌. بر اين‌ اساس‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ سراميك‌ بطور كلي‌ هنر و علم‌ ساختن‌ و به‌ كاربردن‌ اشياء جامدي‌ است‌ كه‌ اجزاء تشكيل‌دهنده‌ اصلي‌ و عمده‌ آنها مواد غيرآلي‌ و غيرفلزي‌ است‌ يعني‌ علم‌ سراميك‌ علاوه‌ بر سفالينه‌ها شامل‌ انواع‌ چيني‌ها، ديرگدازها، فرآورده‌هاي‌ ر‌ُسي‌ ساختماني‌، مواد ساينده‌، لعاب‌هاي‌ چيني‌، سيمان‌، شيشه‌، مواد مغناطيسي‌ غيرفلزي‌، فروالكتريك‌ها، تك‌ بلورهاي‌ مصنوعي‌ و محصولات‌ پيچيده‌تر ديگر مي‌شود. دانشجويان مهندسي سراميك در طول دوره تحصيلي خود، پس از كسب پايه‌هاي علمي و مهندسي لازم، كليه فرآيند‌هاي ساخت سراميك‌ها را از مواد اوليه و آماده سازي آن گرفته تا كنترل كيفي محصولات ساخته شده و ارتباط بين ساختمان و خواص اين مواد فرا مي‌گيرند.
دروس‌ تخصصي‌ شاخه‌ سراميك‌:
ساختار سراميك‌ها، سينتيك‌ مواد، روش‌هاي‌ نوين‌ آناليز مواد ، خواص‌ الكتريكي‌ و نوري‌ سراميك‌ها، مواد ديرگداز ، تئوري‌ شيشه‌ ، تئوري‌ پرسلان‌ها، آزمايشگاه‌ چيني‌، فرآيند ساخت‌ سراميك‌، انتقال‌ مطالب‌ علمي‌ و فني‌.
توانايي‌هاي‌ لازم :
در مهندسي‌ مواد، دو علم‌ شيمي‌ و فيزيك‌ اهميت‌ ويژه‌اي‌ پيدا مي‌كند. چرا كه‌ بررسي‌ خواص‌ مواد بدون‌ آشنايي‌ با اين‌ دو علم‌ امكان‌پذير نيست. دانشجوي‌ اين‌ رشته‌ علاوه‌ بر فيزيك‌ و شيمي‌ بايد از دانش‌ رياضي‌ اطلاعات‌ كافي‌ داشته‌ و قدرت‌ تجزيه‌ و تحليل‌ خوبي‌ داشته‌ باشد. براي‌ مثال‌ با وجود آن‌ كه‌ يك‌ مهندس‌ متالورژي نبايد به‌ فكر پشت‌ ميزنشيني‌ بوده‌ و بايد آمادگي‌ كار در شرايط‌ سخت‌ را داشته‌ باشد، اما بدون‌ شك‌ مهندس‌ اين‌ رشته‌ بيش‌ از توان‌ جسماني‌ خوب‌ نياز به‌ ذهني‌ خلاق‌ و كنجكاو دارد. آشنايي‌ با زبان‌ انگليسي‌ نيز در تمام‌ رشته‌هاي‌ مهندسي‌ ضروري‌ است‌. اما در مهندسي‌ سراميك‌ اين‌ ضرورت‌ بيشتر احساس‌ مي‌شود چرا كه‌ اين‌ رشته‌ نسبتاً جديد است و در نتيجه‌ كتابهاي‌ علمي‌ آن‌ كمتر به‌ زبان‌ فارسي‌ ترجمه‌ شده‌ است‌.
موقعيت‌ شغلي‌ در ايران :
فارغ‌التحصيلان‌ متالورژي استخراجي‌ مي‌توانند جذب‌ مراكزي‌ شوند كه‌ به‌ فرآيند استخراج‌ و توليد مواد اوليه‌ فلزي‌ (آهني‌ و غيرآهني‌) از كانه‌هاي‌ مربوط‌ مي‌پردازند . براي مثال مي‌توانند در صنايع‌ نفت‌ و پالايش‌ و همچنين‌ صنايع‌ آهني‌ و غيرآهني‌ مانند ذوب‌ آهن‌ اصفهان‌، مجتمع‌ مس‌ سرچشمه‌ و آلومينيم‌ اراك‌ فعاليت‌ كنند. فارغ‌التحصيلان‌ متالورژي صنعتي‌ نيز مي‌توانند در مراكزي كه با توليد قطعات فلزي سروكار دارند مانند صنايع ريخته‌گري، صنايع متالورژي پودر، صنايع‌ فولادسازي‌، صنايع‌ دفاع‌، هواپيماسازي‌، كشتي‌سازي‌، تراكتورسازي‌، خودروسازي‌ و ساخت‌ قطعات‌ مختلف‌ وسايل‌ خانگي‌ از جمله‌ يخچال‌، كولر، ماشين‌لباسشويي‌، تلويزيون‌ و ضبط‌ صوت‌ فعاليت‌ نمايند. در مورد فرصت‌هاي‌ شغلي‌ مهندس‌ سراميك‌ نيز بايد گفت‌ كه‌ امروزه‌ صنايع‌ سراميك‌ براي‌ رشد اكثر صنايع‌ اهميت‌ بسياري‌ دارند. براي‌ مثال‌ صنايع‌ متالورژي و ساير صنايعي‌ كه‌ با درجه‌ حرارت‌ بالا سروكار دارند، مصرف‌كننده‌ مواد ديرگداز هستند يا صنايع‌ الكترونيك‌ احتياج‌ به‌ قطعات‌ مختلف‌ سراميكي‌ با خواص‌ الكترونيكي‌ و مغناطيسي‌ مطلوب‌ دارند. همچنين‌ صنايع‌ اتومبيل‌سازي‌، صنايع‌ ساختماني‌، صنايع‌ توليد نيرو، مخابرات‌ و بالاخره‌ هر خانه‌ و خط‌ توليد هر كارخانه‌اي‌ نياز به‌ فرآورده‌هاي‌ سراميكي‌ دارد. در حال‌ حاضر كشور ما كارخانه‌هاي‌ عمده‌ كاشي‌سازي‌، چيني‌سازي‌، توليدكننده‌ مواد نسوز، توليدكننده‌ سراميك‌هاي‌ الكتريكي‌، شيشه‌سازي‌، آجرسازي‌ و سيمان‌ دارد‌ كه‌ فارغ‌التحصيلان‌ رشته‌ سراميك‌ مي‌توانند در آنها مشغول‌ به‌ كار گشته‌ و به‌ افزايش‌ كارايي‌ و راندمان‌ كارخانه‌ و همچنين‌ بهبود كيفيت‌ محصول‌ آن‌ كمك‌ نمايند.
))))معرفی رشته ها((((مهندسي مواد,رشته های,دانشگاهی,هنرستانی,کاردانش,دبیرستانی,مشاوره,تحصیلی,مخصوصا,رشته,هنرستان,دبیرستان,دانشگاه,چگونه,انتخاب,چگونه انتخاب رشته کنم,چگونه انتخاب رشته کنیم,تعین,تعین رشته,تمام,همه,انواع,مدرسه,درس,درسی,محمد خادمیان,محمد,GT,خادمیان,007,...
ما را در سایت ))))معرفی رشته ها(((( دنبال می کنید

نویسنده : محمد خادمیان بازدید : 452 تاريخ : چهارشنبه 16 اسفند 1391 ساعت: 18:42

نظر سنجی

این وبلاک را چگونه ارزیابی میکنید

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :